Trang chủ » Khúc kha khúc khích
NgàyTiêu đềTác giảLượt xem
8/2/2013 Oan cho…cái bụng!... Dưa Lê 2625
7/31/2013 Nhủ o Tiến Phạm Minh Công 1141
7/25/2013 Chào ngưoi đẹp Hủ Tiêu 1555
7/25/2013 Bao giờ cho đến…“ngày mai”?! Dưa Lê 1916
7/22/2013 Cái "ấy" thế nào ? Đồ Nôn 1451
7/20/2013 Chủ quyền sao để người ta…?!... Ô.Nhòm 2573
7/18/2013 Sư Thái Lan Nguyễn Tiến Bình 1154
7/16/2013 “Đốt đèn bắt muỗi”… Ô.Nhòm 1604
7/16/2013 Khúc khích nhịp đôi của Thư ký Thời Đại Thu ký Thời Đại 1147
7/14/2013 Bộ trưởngThăng lại…ra roi?!... Dưa Lê 2917
7/14/2013 Chủ tịch cũng…thua!?... Dưa Lê 2582
7/11/2013 Đăng báo mà chi?... Ống Nhòm 1125
7/11/2013 Chuyện lạ Thư ký Thời Đại 1256
7/9/2013 “Oan” cho lãnh đạo… Dưa Lê 1521
7/8/2013 Bờ tờ… mập mờ?... Dưa Lê 2862
7/4/2013 Khúc Khich nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 989
7/1/2013 Bác Thăng ..."xin lỗi" Ống Nhòm 1217
6/30/2013 La Viện võ...mồm Dưa Lê 1082
6/27/2013 Bác Thanh lại ...buồn !? Dưa Lê 1371
6/25/2013 Cần gì !? Ngân Liên. 1412
6/24/2013 Chùm khúc khích của Ngân Liên Ngân Liên. 1362
6/23/2013 “Lý” của…“bạn dân” !... Ống Nhòm 1467
6/23/2013 “Toa lét”…dát vàng?!... Dưa Lê 1665
6/19/2013 Hò “quăng chài” trên…phố!... Dưa Lê 1748
6/18/2013 Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 1095
6/17/2013 Thưởng “nóng”… Huân chương! Dưa Lê 1610
6/17/2013 Ngày nghỉ cuối tuần Ngọc Quế 1175
6/17/2013 Buồn ở “Lầu”…Quốc Hội… Dưa Lê 1648
6/16/2013 hãy trả lời vì sao đập vỡ Thư ký Thời Đại 970
6/14/2013 Khúc Khích nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 957
6/13/2013 Chùm thơ Nguyễn Đức Ninh Nguyễn Đức Ninh 950
6/13/2013 Ma "Trung Quốc" lộn phèo Dưa Lê 1053
6/13/2013 Dân khổ vì quan tham nhũng Thư ký Thời Đại 1160
6/8/2013 Bu tin Bu tỉn Hủ Tiếu 1257
6/6/2013 Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 1124
6/2/2013 Bài ngửa Hủ Tếu 1210
6/2/2013 “Nhất thời”và...“Vạn đại”?!... Dưa Lê 2267
6/1/2013 Vài lời gửi nhà báo Hữu Thọ Nguyễn Văn Diệp 1330
6/1/2013 Dân khổ vì quan tham nhũng Thư ký Thời Đại 1141
5/28/2013 Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 983
Có 3212 bài viết trong 81 trang. Bạn đang xem 6/81