Trang chủ » Khúc kha khúc khích
NgàyTiêu đềTác giảLượt xem
8/4/2013 Bệnh vô cảm * Thư ký Thời Đại 1197
8/4/2013 Mít-ít-gồ (Miss ITgo) Hủ Tiếu 1197
8/2/2013 Oan cho…cái bụng!... Dưa Lê 2843
7/31/2013 Nhủ o Tiến Phạm Minh Công 1181
7/25/2013 Chào ngưoi đẹp Hủ Tiêu 1605
7/25/2013 Bao giờ cho đến…“ngày mai”?! Dưa Lê 2037
7/22/2013 Cái "ấy" thế nào ? Đồ Nôn 1497
7/20/2013 Chủ quyền sao để người ta…?!... Ô.Nhòm 2739
7/18/2013 Sư Thái Lan Nguyễn Tiến Bình 1203
7/16/2013 “Đốt đèn bắt muỗi”… Ô.Nhòm 1706
7/16/2013 Khúc khích nhịp đôi của Thư ký Thời Đại Thu ký Thời Đại 1189
7/14/2013 Bộ trưởngThăng lại…ra roi?!... Dưa Lê 3282
7/14/2013 Chủ tịch cũng…thua!?... Dưa Lê 2788
7/11/2013 Đăng báo mà chi?... Ống Nhòm 1163
7/11/2013 Chuyện lạ Thư ký Thời Đại 1293
7/9/2013 “Oan” cho lãnh đạo… Dưa Lê 1623
7/8/2013 Bờ tờ… mập mờ?... Dưa Lê 3062
7/4/2013 Khúc Khich nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 1024
7/1/2013 Bác Thăng ..."xin lỗi" Ống Nhòm 1258
6/30/2013 La Viện võ...mồm Dưa Lê 1123
6/27/2013 Bác Thanh lại ...buồn !? Dưa Lê 1428
6/25/2013 Cần gì !? Ngân Liên. 1458
6/24/2013 Chùm khúc khích của Ngân Liên Ngân Liên. 1409
6/23/2013 “Lý” của…“bạn dân” !... Ống Nhòm 1574
6/23/2013 “Toa lét”…dát vàng?!... Dưa Lê 1780
6/19/2013 Hò “quăng chài” trên…phố!... Dưa Lê 1866
6/18/2013 Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 1158
6/17/2013 Thưởng “nóng”… Huân chương! Dưa Lê 1733
6/17/2013 Ngày nghỉ cuối tuần Ngọc Quế 1235
6/17/2013 Buồn ở “Lầu”…Quốc Hội… Dưa Lê 1777
6/16/2013 hãy trả lời vì sao đập vỡ Thư ký Thời Đại 1012
6/14/2013 Khúc Khích nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 993
6/13/2013 Chùm thơ Nguyễn Đức Ninh Nguyễn Đức Ninh 1003
6/13/2013 Ma "Trung Quốc" lộn phèo Dưa Lê 1098
6/13/2013 Dân khổ vì quan tham nhũng Thư ký Thời Đại 1228
6/8/2013 Bu tin Bu tỉn Hủ Tiếu 1306
6/6/2013 Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 1165
6/2/2013 Bài ngửa Hủ Tếu 1255
6/2/2013 “Nhất thời”và...“Vạn đại”?!... Dưa Lê 2448
6/1/2013 Vài lời gửi nhà báo Hữu Thọ Nguyễn Văn Diệp 1379
Có 3214 bài viết trong 81 trang. Bạn đang xem 6/81