Trang chủ » Khúc kha khúc khích
NgàyTiêu đềTác giảLượt xem
8/4/2013 Bệnh vô cảm * Thư ký Thời Đại 1244
8/4/2013 Mít-ít-gồ (Miss ITgo) Hủ Tiếu 1235
8/2/2013 Oan cho…cái bụng!... Dưa Lê 2946
7/31/2013 Nhủ o Tiến Phạm Minh Công 1225
7/25/2013 Chào ngưoi đẹp Hủ Tiêu 1648
7/25/2013 Bao giờ cho đến…“ngày mai”?! Dưa Lê 2136
7/22/2013 Cái "ấy" thế nào ? Đồ Nôn 1537
7/20/2013 Chủ quyền sao để người ta…?!... Ô.Nhòm 2829
7/18/2013 Sư Thái Lan Nguyễn Tiến Bình 1249
7/16/2013 “Đốt đèn bắt muỗi”… Ô.Nhòm 1798
7/16/2013 Khúc khích nhịp đôi của Thư ký Thời Đại Thu ký Thời Đại 1219
7/14/2013 Bộ trưởngThăng lại…ra roi?!... Dưa Lê 3394
7/14/2013 Chủ tịch cũng…thua!?... Dưa Lê 2889
7/11/2013 Đăng báo mà chi?... Ống Nhòm 1209
7/11/2013 Chuyện lạ Thư ký Thời Đại 1338
7/9/2013 “Oan” cho lãnh đạo… Dưa Lê 1703
7/8/2013 Bờ tờ… mập mờ?... Dưa Lê 3160
7/4/2013 Khúc Khich nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 1056
7/1/2013 Bác Thăng ..."xin lỗi" Ống Nhòm 1306
6/30/2013 La Viện võ...mồm Dưa Lê 1165
6/27/2013 Bác Thanh lại ...buồn !? Dưa Lê 1467
6/25/2013 Cần gì !? Ngân Liên. 1498
6/24/2013 Chùm khúc khích của Ngân Liên Ngân Liên. 1452
6/23/2013 “Lý” của…“bạn dân” !... Ống Nhòm 1653
6/23/2013 “Toa lét”…dát vàng?!... Dưa Lê 1867
6/19/2013 Hò “quăng chài” trên…phố!... Dưa Lê 1963
6/18/2013 Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 1206
6/17/2013 Thưởng “nóng”… Huân chương! Dưa Lê 1830
6/17/2013 Ngày nghỉ cuối tuần Ngọc Quế 1294
6/17/2013 Buồn ở “Lầu”…Quốc Hội… Dưa Lê 1862
6/16/2013 hãy trả lời vì sao đập vỡ Thư ký Thời Đại 1047
6/14/2013 Khúc Khích nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 1028
6/13/2013 Chùm thơ Nguyễn Đức Ninh Nguyễn Đức Ninh 1054
6/13/2013 Ma "Trung Quốc" lộn phèo Dưa Lê 1140
6/13/2013 Dân khổ vì quan tham nhũng Thư ký Thời Đại 1276
6/8/2013 Bu tin Bu tỉn Hủ Tiếu 1357
6/6/2013 Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 1195
6/2/2013 Bài ngửa Hủ Tếu 1299
6/2/2013 “Nhất thời”và...“Vạn đại”?!... Dưa Lê 2581
6/1/2013 Vài lời gửi nhà báo Hữu Thọ Nguyễn Văn Diệp 1428
Có 3214 bài viết trong 81 trang. Bạn đang xem 6/81