Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chùm khúc khích của Ngân Liên

Ngân Liên.
Thứ hai ngày 24 tháng 6 năm 2013 4:59 PM


 
Ăn bẩn !
 
Có bao con cóc nhảy vào mồm
Mở miệng ra là đã...quá thơm !
Khiến bao nhiêu kẻ cùng hăm hở
Vét hết trên bàn chén mắm tôm !
 
Ở thỉu !
 
Nhìn quanh đâu cũng thấy bề tôi
Kẻ xách người bê đủ thứ rồi !
Chỉ ta lên bục hô hào mạnh
Trăm thứ đổ đầu tôm tép riu !
 
Nỡ nào !
 
Giá trị con người không hơn chó ?!
Có phải khốn khó mà ...thí thân ?
Sức mạnh  cho...ích nước lợi dân
Đừng vì bốc đồng cái khôn bị bó !
 
Về với Tiên đế !
 
Ô hay trời ở trên cao thế !
Sao biết trần gian lắm tội đồ ?
Em mong tháo chạy về Tiên đế
Trả hết cho đời ước với mơ !