Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc Khích nhịp đôi của Tú Còm

Tú Còm
Thứ sáu ngày 14 tháng 6 năm 2013 5:49 PM

 
Gửi thăm H.Thuận
 
      (Được tin chị H.Thuận lâu nay tạm vắng tiếng “khúc khích”
trên TN.c do sức khỏe yếu…Xin có mấy mấy lời sẻ chia, thăm hỏi chị).
.
Nghe tin H.Thuận yếu đau
Bác “Bút Tre Mới” lo rầu ruột gan!
Đường đời quả lắm gian nan
Lo bệnh “xã hội”, lo sang bệnh mình
“Khúc kha khúc khích” tâm tình
Thấy vắng H.Thuận…vắng hình thơ ca…
Chưa biết mặt, chửa rõ nhà
Mà sao nghĩa bạn đậm đà bấy lâu!
“Bốn K” khéo bắc nhịp cầu
Cho ta thấu hiểu nỗi đau, sự đời!
Chúc chị khỏe để lại “cười”
Để “Bút Tre Mới” bạn đời cùng…Thơ!...
.
TC  
 
.
Ra Tòa…
.
Xin Tòa cho được bỏ nhau
Hủy câu thề thốt “cháo rau”đến già
Tháng năm vét hết…đô la
Từ biệt ngôi nhà để lão cô dơn!
Lão ngồi ngẫm ngợi nguồn cơn
“Bố con” mê muội nhầm ôm gái mồi…
Hay tin dân chúng mỉm cười
“Tham thì thâm” rõ sự đời xưa nay!
May sao chưa bị trắng tay
Giờ buồn…biết dấu mặt mày…vào đâu?!!!...
.
14/06/2013
TC