Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm

Tú Còm
Thứ ba ngày 18 tháng 6 năm 2013 9:53 PM

 
Gái…Sơn Đồ!...
 
Đừng vội đánh giá chủ quan
Cấp dưới…báo cáo ăn gian rất nhiều!
Đồ Sơn gái vẫn rập rìu…
Những “nàng” son phấn giả “Kiều”…bán dâm!
Cái tên ai đặt rất…Xuân
Những “bông hoa nhỏ” tuổi gần đôi mươi…
Đồ Sơn là chốn ăn chơi
Rập rìu bãi biển, lưng đồi thông reo!
Giá làng cứ thế mà…“leo”…
Trả đủ “ấy ấy” còn “lèo” tiền…bo!
Các Quan mắt hãy mở to
Đánh giá vớ vẫn…cả lò Quan…liêu!!!...
.
16/06/2013
TC
.
Ông Cù…“tuyệt thực”?...
.
Nhìn ông Hà Vũ ngồi…tù
Cứ như ông ấy đi…tu ở Chùa!...
Cơm Trại vốn ông không ưa
Toàn thức ăn…”xịn” bà mua ở ngoài…
Nơi ông ở nhiều…hộp, chai…
Lúc nào thấy đói thì xài…thế thôi!
Mới nghe tưởng…chết đến nơi (?)
“Đấu tranh tuyệt thực” hơn mười ngày nay!
Tưởng là da bọc xương mây
Hóa ra núc ních như…Tây cà lồ!...
Rõ là dơ quá là dơ!...
Bà con cô bác bi giờ mới…hay!!!
……………
17/06/2013
TC