Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nhủ o Tiến

Phạm Minh Công
Thứ tư ngày 31 tháng 7 năm 2013 3:13 PM


(Nhân vụ vaccine lình sình hè năm nay 2013)
 
1. Mùa này Quảng Trị, nắng cực hè,
Râm ran phượng vỹ, tiếng ca ve,
Trĩu nặng lòng Om một Hướng Hóa,
Đen đặc lịch dồn, lại không xe...
 
2. Bộ Y của O, cũng hay hè,
Đầy rãy lời ong, lắm tiếng ve,
Mỏng tang y đức, tâm tha hóa,
Đơn độc thân O, chẳng người "share".
 
3. Thôi cố đi O, cố gắng hè,
Trên thì an ủi, dưới vuốt ve,
Êm dịu tình hình, rồi biến hóa,
Thênh thang quan lộ, Ngựa và Xe.
 
4. Mần tiếp nhiệm kỳ, mần tiếp hè,
Sửa mày bôi mặt, đắp vôi ve,
Tranh thủ tiêm phòng, thêm tiêu hóa….
Cho hết vở tuồng Tốt, Mã, Xe.