Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Mít-ít-gồ (Miss ITgo)

Hủ Tiếu
Chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2013 1:40 PM

Hủ Tiếu

Theo Vietnamnet.VN :Kỳ lạ vé Hoa khôi trí tuệ VN in chìm chữ TQ

Trí tuệ Việt nam để nơi mô
Cầm tờ giấy mời Mít ít gồ
Tẩu hỏa tam tinh vì dấu lạ
Chữ Tàu, dấu nổi kiểu dóng khô

Trí tuệ Việt nam loại ít -gồ
Văn  bằng chứng chỉ đựng bằng xô
Lãnh đạo dùng dần cho hiệu quả
Áp dụng công nghệ  mác* bưng bô

Nhắm mhủ quê choa đất nẻ khô
Chiêu hiền đãi sĩ loại chia lô
Nếu có thực lòng vì dân nước
Kiểm điểm xong rồi hãy gô..gô

mac* : made


4-8-2013 Hủ Tiếu