Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bác Thăng ..."xin lỗi"

Ống Nhòm
Thứ hai ngày 1 tháng 7 năm 2013 9:02 PM

Ống Nhòm

Bộ trưởng Thăng nhận trách nhiệm, xin lỗi người dân: - Bộ trưởng Đinh La Thăng
nhận định, 5 tháng qua, tình hình TNGT rất phức tạp, số vụ giảm song số người chết tăng, đặc biệt là các vụ tai nạn nghiêm trọng tăng cao…(Danviet-1/7/2013)Thơ rằng:

.
Bác Thăng “xin lỗi” rồi nghe…
Trước dân cả nước bác…xòe hai tay!
Tình hình tai nạn càng gay
Số “đi…vĩnh viễn” mỗi ngày một tăng!?
Quặn lòng, thit ruột…bác Thăng
Là “Tổng tư lệnh” bác rằng rất…đau!
Cho nên từ nay về sau…
Lái xe chạy ẩu “pheng đầu” không tha!...
Kỷ cương thít chặt như là…
Anh nào lớ ngớ cho ra…đứng đường!
Cán chết người – tù rục xương
(Ngoài ra còn phải bồi thường tiền…“triêu”)!...
Luật lệ “bổ xung” thêm điều…
Như là: “Cấm kiếm tiền tiêu…ngoài luồng”!
Toàn ngành thít chặt kỉ cương
“Quá khổ, quá tải” dọc đường…kiểm tra…
Anh nào vi phạm lòi ra
“Cúp” ngay bằng lái về nhà…phơi rơm!
“Quyêt tâm” giảm xuồng thấp hơn
“Chỉ tiêu Pháp lệnh” cấp trên đang…chờ!!!...
…………….
01/07/2013
Ô,Nhòm