Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nâu-Đen

Hủ Tiếu
Thứ hai ngày 12 tháng 8 năm 2013 2:25 PM


Sáng ngày làm tách cà phê
Ngoài bảng có đề : sữa – đá – nâu – đen
Đọc lên nghe thấy quen quen
Trùng tên anh Si-nâu-đen họ Sìa (CIA)
Sống tại Trung quốc dầm dề
Quê hương Mao Ít liệu bề dò la
Một tí bí mật hở ra
Con cháu Tào Tháo sợ là mắc mưu
Đón tay ? – tống khứ ? – câu lưu ?
Ba mươi sáu chước, tối ưu cho chuồn
Pu -Tin tưởng bở hứng luôn
Căng thẳng Nga-Mỹ dập khuôn ngày nào
Hai thủ sắp họp cấp cao
Thông cáo báo trước khi nào gặp nhau
Chuyện gặp sẽ để kỳ sau
Nâu-đen đắng ngắt húp mau rồi chuồn.

Tam Quốc thời hiện đại
Chẳng có ai vì ai
Kẻ thù và đồng chí
Lợi ích và bai bai


10-8-2013 Hủ Tiếu