Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bác Thanh lại ...buồn !?

Dưa Lê
Thứ năm ngày 27 tháng 6 năm 2013 9:40 PM

Dưa Lê

(Thứ tư, 26/6/2013) -    Thanh tra Chính phủ bác phát biểu của ông
Nguyễn Bá  Thanh -Trước phát biểu của Trưởng ban Nội chính rằng "Thanh
tra Chính phủ đồng ý với quan điểm của UBND TP Đà Nẵng" về vụ sai phạm
đất đai gây thất thoát 3.400 tỷ đồng, cơ quan thanh tra này đã lên
tiếng phản bác. Thơ rằng:
.
Buồn thay cho bác…Bá Thanh
Những khi chén chú chén anh thì... “Rồi”!
“Cái khoản ấy… nói thế thôi…
Nêu làm “bài học” để rồi…cho qua”…
Tí ta tí tửng về nhà
Khoe rằng “Chánh phủ” đã “tha” khoản này!?...
Lập tức bị “bịt miệng” ngay
“Không có chuyện này”...Lời vị Thanh Tra…
Trưởng ban Nội chính nhà ta
Mau mồm đã trót nói ra mất rồi!...
Thiên hạ che miệng…cười ruồi
Làm cho “Cụ Bá” đứng ngồi không yên!...
…………..
“Bà góa” nghe chuyện cấp trên
Sắm sanh xống áo định lên…Triều Đình
“Chia buồn” với bác…Bá Thanh!!!...
.
27-06-2013