Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chào ngưoi đẹp

Hủ Tiêu
Thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2013 10:30 PM


Tin trên mạng : Ông Tập Cận Bình khi đi khảo sát thành phố Vũ Hán đã bắt tay Bà Guo Tingting và Chào nguoi đẹp

Ngưoi đâu gặp gõ làm chi
Để cho ngài Tập vân vi đôi lòi
“Chào người đẹp”, mắt sáng ngòi
Không còn “tồng chí” như thời Ông Mao
Xã hội màu sắc thế nào
Lòi chào người đẹp, thay vào “thủng chư”
Lủa Tân Cương, khói mịt mù
Biển đông dậy sóng, lù lù bóng ma
Mấy lòi nhắn nhủ Tập gia
Ngưoi đẹp Nam Việt có mà hàng khiêng
Lần sau nếu có vi thiềng
............

24-7-2013  Hủ Tiếu