Trang chủ » Khúc kha khúc khích
NgàyTiêu đềTác giảLượt xem
4/20/2013 Mã Viện còn chẳng ăn thua… Dưa Lê 3639
4/18/2013 Chuyện Tỉnh - Chuyện…”Tình”… Tú Còm 2770
4/16/2013 Nên giữ như xưa!... Tú Còm 1886
4/16/2013 Chủ tịch cũng…sợ!... Dưa Lê 5384
4/15/2013 Hưu – hắt Hủ Tếu 3835
4/15/2013 Tổng thống đi…Chùa… Ố.Nhòm 4270
4/15/2013 Cột đèn báo hiệu tâm sự Thư ký Thời Đại 1809
4/14/2013 Lương &…“Lậu”… Dưa Lê 3408
4/12/2013 Chết cũng phải…chờ!?... Dưa Lê 4018
4/12/2013 Tổng thống “cưng”…chó Dưa Lê 2396
4/12/2013 Chữ lỏng và dốt đặc Lẩn Thẩn 2300
4/10/2013 Mách nhỏ ngài Obama Dưa Lê 2031
4/9/2013 Vè ông ....Vươn Ố.Nhòm 2710
4/8/2013 Nợ xấu?!... Dưa Lê 2456
4/6/2013 Chúc mừng 12 triệu lượt ghé thăm Trannhuong.com Thư ký Thời Đại 1606
4/6/2013 Khúc khích nhịp đôi của Dưa Lê Dưa Lê 2135
4/6/2013 Ngày xưa… và hôm nay…(thơ vui) KD 45226
4/2/2013 Thương bác…Bá Thanh!... Dưa Lê 4891
4/1/2013 Cán bộ xã có phép thần Phạm Mạn 2173
4/1/2013 Đá bóng hay đóng Bá Lẩn Thẩn 2036
3/30/2013 Rẻ hơn…nước ngoài?!... Dưa Lê 4023
3/26/2013 “Cuội” made in China Dưa Lê 2935
3/25/2013 Bé…hạt tiêu!... Dưa Lê 4814
3/25/2013 Xét xử cho nghiêm! Tú Còm 1981
3/25/2013 Giá Trả Chân Dài Việt Sơn 3334
3/22/2013 In…“bé” thôi mà!?... Dưa Lê 3160
3/22/2013 Cái điếu…ngày xưa! Tú Còm 9184
3/22/2013 Thư ngỏ gửi Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Công thương Thư ký Thời Đại 1770
3/22/2013 Chọn Quốc hoa Lẩn Thẩn 1772
3/20/2013 Ngư nghiệp” hay ngư…lôi?... Ống Nhòm 2558
3/19/2013 Bao giờ có…Bao Công?... Tú Còm 4048
3/17/2013 Bệ…Rồng!?... 4360
3/11/2013 Cờ Tàu Lẩn Thẩn 2074
3/10/2013 Bác Thăng lại…hứa!? Dưa Lê 4590
3/10/2013 Lương hưu các cụ…bay hơi!?... Tú Còm 5555
3/7/2013 Bụng phệ...kêu “oan”!?... Dưa Lê 3287
3/6/2013 “Thần xà” ?... Tú Còm 3065
3/6/2013 Kiến nghị tai hại Thư ký Thời Đại 1698
3/5/2013 Kỷ luật…“nhôm”!?... Dưa Lê 2571
2/28/2013 Chuyện ba con…ruồi! Ống Nhòm 5093
Có 3221 bài viết trong 81 trang. Bạn đang xem 8/81