Trang chủ » Khúc kha khúc khích
NgàyTiêu đềTác giảLượt xem
12/13/2013 Quan “kinh”...xe buýt?!... Ống Nhòm 1336
12/12/2013 Trường Nhân còm Hủ Tiếu 1020
12/12/2013 Gửi “Lão Trần”!... Dưa Lê 1491
12/10/2013 Mau mau…“ra đòn”!... Ống Nhòm 1403
12/9/2013 Theo và lấy Lẩn Thẩn 876
12/8/2013 Thuốc “cai”…tham nhũng?!… Dưa Lê 1319
12/6/2013 Khúc khích nhịp đôi của Ô.Nhòm Ô.Nhòm 926
12/5/2013 Bác Thăng quả cũng… “minh thông”!... Dưa Lê 1614
12/1/2013 “Quan giầu”…nước mạnh?!... Ống Nhòm 1369
11/29/2013 Xá tội cho…gà?!... Dưa Lê 3736
11/27/2013 Anh “Ba T”…chữa thẹn!... Ống Nhòm 1625
11/25/2013 “Bài ca”…thống thiết!... Dưa Lê 1527
11/23/2013 Khúc khích nhịp đôi của Ống Nhòm Ống Nhòm 951
11/23/2013 Chùm bài viết của Đường Vănhùm khúc khích Nguyễn Văn Diệp Nguyễn Văn Diệp 883
11/21/2013 Rụng cái răng phạm mạn 911
11/21/2013 Tik Tăk Hủ Tiếu 943
11/21/2013 “Thỏ” thành…“Gấu”… Dưa Lê 1474
11/20/2013 Quan…hèn!... Ố.Nhòm 3652
11/17/2013 Khúc khích nhịp đôi của Dưa Lê Dưa Lê 835
11/15/2013 Công lý diễn... Hủ Tiếu 989
11/14/2013 Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 867
11/14/2013 “Yêu” cho…vọt ?!… Ống Nhòm 1130
11/12/2013 Bão cũng “loằng ngoằng”… Ống Nhòm 1013
11/9/2013 Khúc khích nhịp ba của Dưa Lê Dưa Lê 1099
11/5/2013 Kinh tế…"ba mầu"!... Dưa Lê 2072
11/3/2013 “Giả vờ” và…“vật vờ”!?... Ống Nhòm 1317
10/28/2013 Nợ công!?. Ống Nhòm 1168
10/27/2013 Tin mới…tuyệt vời!... Dưa Lê 2337
10/23/2013 Tiếu đàm…”Cái móc cong cong” Dưa Lê 1459
10/22/2013 Cái móc cong cong Phạm Mạn 1105
10/9/2013 Hỏi mấy quan Giao thông Nguyen Van Diep 1093
10/3/2013 Mơ Quanh Thuận bệ kiến Thánh Tông Nguyễn Văn Diệp 1015
9/29/2013 Hỏi mấy quan Văn hóa NguyễnVăn Diệp 1357
9/29/2013 Cứ hô...Ai làm?!... Dưa Lê 1035
9/29/2013 Cái ghẻ và tiền Huỳnh Văn Úc 1133
9/28/2013 Nghe đằng nào đây? Tú Còm 1241
9/28/2013 Cứ hô...Ai làm?!... Dưa Lê 960
9/26/2013 Hớn hở vì…”nghèo”!?... Dưa Lê 1417
9/25/2013 Khúc khích nhịp đôi của Nguyễn Văn Diệp Nguyễn Văn Diệp 1106
9/24/2013 ính Ngài Bộ trưởng… Dưa Lê 2457
Có 3212 bài viết trong 81 trang. Bạn đang xem 4/81