Trang chủ » Khúc kha khúc khích
NgàyTiêu đềTác giảLượt xem
12/13/2013 Quan “kinh”...xe buýt?!... Ống Nhòm 1191
12/12/2013 Trường Nhân còm Hủ Tiếu 822
12/12/2013 Gửi “Lão Trần”!... Dưa Lê 1304
12/10/2013 Mau mau…“ra đòn”!... Ống Nhòm 1229
12/9/2013 Theo và lấy Lẩn Thẩn 773
12/8/2013 Thuốc “cai”…tham nhũng?!… Dưa Lê 1170
12/6/2013 Khúc khích nhịp đôi của Ô.Nhòm Ô.Nhòm 815
12/5/2013 Bác Thăng quả cũng… “minh thông”!... Dưa Lê 1330
12/1/2013 “Quan giầu”…nước mạnh?!... Ống Nhòm 1213
11/29/2013 Xá tội cho…gà?!... Dưa Lê 2831
11/27/2013 Anh “Ba T”…chữa thẹn!... Ống Nhòm 1484
11/25/2013 “Bài ca”…thống thiết!... Dưa Lê 1333
11/23/2013 Khúc khích nhịp đôi của Ống Nhòm Ống Nhòm 867
11/23/2013 Chùm bài viết của Đường Vănhùm khúc khích Nguyễn Văn Diệp Nguyễn Văn Diệp 798
11/21/2013 Rụng cái răng phạm mạn 825
11/21/2013 Tik Tăk Hủ Tiếu 826
11/21/2013 “Thỏ” thành…“Gấu”… Dưa Lê 1327
11/20/2013 Quan…hèn!... Ố.Nhòm 2919
11/17/2013 Khúc khích nhịp đôi của Dưa Lê Dưa Lê 753
11/15/2013 Công lý diễn... Hủ Tiếu 872
11/14/2013 Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 782
11/14/2013 “Yêu” cho…vọt ?!… Ống Nhòm 1031
11/12/2013 Bão cũng “loằng ngoằng”… Ống Nhòm 912
11/9/2013 Khúc khích nhịp ba của Dưa Lê Dưa Lê 836
11/5/2013 Kinh tế…"ba mầu"!... Dưa Lê 1775
11/3/2013 “Giả vờ” và…“vật vờ”!?... Ống Nhòm 1165
10/28/2013 Nợ công!?. Ống Nhòm 929
10/27/2013 Tin mới…tuyệt vời!... Dưa Lê 1973
10/23/2013 Tiếu đàm…”Cái móc cong cong” Dưa Lê 1291
10/22/2013 Cái móc cong cong Phạm Mạn 834
10/9/2013 Hỏi mấy quan Giao thông Nguyen Van Diep 989
10/3/2013 Mơ Quanh Thuận bệ kiến Thánh Tông Nguyễn Văn Diệp 927
9/29/2013 Hỏi mấy quan Văn hóa NguyễnVăn Diệp 1059
9/29/2013 Cứ hô...Ai làm?!... Dưa Lê 924
9/29/2013 Cái ghẻ và tiền Huỳnh Văn Úc 895
9/28/2013 Nghe đằng nào đây? Tú Còm 929
9/28/2013 Cứ hô...Ai làm?!... Dưa Lê 856
9/26/2013 Hớn hở vì…”nghèo”!?... Dưa Lê 1197
9/25/2013 Khúc khích nhịp đôi của Nguyễn Văn Diệp Nguyễn Văn Diệp 817
9/24/2013 ính Ngài Bộ trưởng… Dưa Lê 1995
Có 3212 bài viết trong 81 trang. Bạn đang xem 4/81