Trang chủ » Khúc kha khúc khích
NgàyTiêu đềTác giảLượt xem
12/13/2013 Quan “kinh”...xe buýt?!... Ống Nhòm 1227
12/12/2013 Trường Nhân còm Hủ Tiếu 845
12/12/2013 Gửi “Lão Trần”!... Dưa Lê 1363
12/10/2013 Mau mau…“ra đòn”!... Ống Nhòm 1276
12/9/2013 Theo và lấy Lẩn Thẩn 801
12/8/2013 Thuốc “cai”…tham nhũng?!… Dưa Lê 1216
12/6/2013 Khúc khích nhịp đôi của Ô.Nhòm Ô.Nhòm 843
12/5/2013 Bác Thăng quả cũng… “minh thông”!... Dưa Lê 1365
12/1/2013 “Quan giầu”…nước mạnh?!... Ống Nhòm 1259
11/29/2013 Xá tội cho…gà?!... Dưa Lê 3064
11/27/2013 Anh “Ba T”…chữa thẹn!... Ống Nhòm 1525
11/25/2013 “Bài ca”…thống thiết!... Dưa Lê 1383
11/23/2013 Khúc khích nhịp đôi của Ống Nhòm Ống Nhòm 889
11/23/2013 Chùm bài viết của Đường Vănhùm khúc khích Nguyễn Văn Diệp Nguyễn Văn Diệp 827
11/21/2013 Rụng cái răng phạm mạn 850
11/21/2013 Tik Tăk Hủ Tiếu 850
11/21/2013 “Thỏ” thành…“Gấu”… Dưa Lê 1369
11/20/2013 Quan…hèn!... Ố.Nhòm 3115
11/17/2013 Khúc khích nhịp đôi của Dưa Lê Dưa Lê 776
11/15/2013 Công lý diễn... Hủ Tiếu 899
11/14/2013 Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 803
11/14/2013 “Yêu” cho…vọt ?!… Ống Nhòm 1058
11/12/2013 Bão cũng “loằng ngoằng”… Ống Nhòm 939
11/9/2013 Khúc khích nhịp ba của Dưa Lê Dưa Lê 862
11/5/2013 Kinh tế…"ba mầu"!... Dưa Lê 1852
11/3/2013 “Giả vờ” và…“vật vờ”!?... Ống Nhòm 1203
10/28/2013 Nợ công!?. Ống Nhòm 960
10/27/2013 Tin mới…tuyệt vời!... Dưa Lê 2078
10/23/2013 Tiếu đàm…”Cái móc cong cong” Dưa Lê 1332
10/22/2013 Cái móc cong cong Phạm Mạn 855
10/9/2013 Hỏi mấy quan Giao thông Nguyen Van Diep 1013
10/3/2013 Mơ Quanh Thuận bệ kiến Thánh Tông Nguyễn Văn Diệp 959
9/29/2013 Hỏi mấy quan Văn hóa NguyễnVăn Diệp 1082
9/29/2013 Cứ hô...Ai làm?!... Dưa Lê 945
9/29/2013 Cái ghẻ và tiền Huỳnh Văn Úc 917
9/28/2013 Nghe đằng nào đây? Tú Còm 954
9/28/2013 Cứ hô...Ai làm?!... Dưa Lê 879
9/26/2013 Hớn hở vì…”nghèo”!?... Dưa Lê 1260
9/25/2013 Khúc khích nhịp đôi của Nguyễn Văn Diệp Nguyễn Văn Diệp 848
9/24/2013 ính Ngài Bộ trưởng… Dưa Lê 2132
Có 3212 bài viết trong 81 trang. Bạn đang xem 4/81