Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Thư ký Thời Đại

Thu ký Thời Đại
Thứ ba ngày 16 tháng 7 năm 2013 7:58 PM
Xin lỗi

Xin lỗi chưa phải đã xong?
Bồi thường nhân phẩm các ông nghĩ gì?
 Hai ba(23) năm dài cực kỳ
 Hơn bốn trăm triệu thấm gì nỗi oan?
 Vụ này đề nghị các quan
 Phải bỏ tiền túi bồi hoàn oan sai.
 Dù các quan đó là ai?
Năng lực yếu kém làm sai phải đền.

 15/07/2013


CHUYỆN LẠ VIỆT NAM


Chuyện lạ  chỉ có Việt Nam
Đập Thuỷ điện làm không nghĩ đến dân
Ngày Khánh thành Đập đến gần
Chuấn bị tích nước cùng Dân trong Hồ
Chủ đầu tư cứ tỉnh bơ
Nhiễm bệnh vô cảm bây giờ quá cao
Công việc đâu vì đồng bào
Chủ đầu tư muốn bàn giao, nhận tiền
Phận nghèo Dân chịu ưu phiền
Thân phận giao kẻ quyền tiền trong tay
Chuyện lạ rõ như ban ngày
Tích nước Dân chết việc này ra sao?
Mấy lời gửi lên cấp cao
Về đây xem xét đồng bào đang mong???

 
16/07/2013
Thư ký Thời Đại