Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tây phương cực lạc

Hủ Tiếu
Thứ sáu ngày 16 tháng 8 năm 2013 10:17 PM


Gửi lời viếng bạn thơ H.Thuận
(Hủ Tiếu tuổi Tân Mùi (1931) viếng bạn thơ H.Thuận tuổi Quý Mùi(1943)


Tây phương cực lạc H.Thuận ơi
Sinh tử đương nhiên lẽ ở đời
Nụ cười khúc khích nơi trần thế
Thêm bạn, 4 K được góp vui

Gửi lời phân ưu với Mac gia
Nhà giáo Hồng Thuận của mọi nhà
Trọn vẹn nghĩa tình nơi trần thế
Nhân sinh thất thập, tuổi hoan ca


Một nén tâm nhang gửi tiễn đưa
Hương hồn H.Thuận về chốn xưa
Quê hương Nam Sách, Hải dương đó
Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa.


16-8-2013 Hủ Tiếu