Nhiếp ảnh gia Thái Phiên cho biết suốt 10 năm ròng rã xin tới xin lui cuối cùng ông cũng cầm được trên tay tấm giấy phép xuất bản cuốn sách ảnh nude nghệ thuật Miền cổ tích. Đây là một niềm vui lớn đối với anh-một người miệt mài theo đuổi về ảnh khỏa thân nghệ thuật trong gần 20 năm qua.

Miền cổ tích được được NXB Hồng Đức in và phát hành với số lượng 2.000 cuốn, dày 146 trang, với 3 chương cùng 95 tác phẩm ảnh khỏa thân nghệ thuật in trên chất liệu giấy đặc biệt. Bên cạnh những tấm ảnh thiếu nữ khỏa thân là những bài viết kể lại những cảm xúc của mình với những tác phẩm từng thực hiện.