Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chuyện lạ

Thư ký Thời Đại
Thứ năm ngày 11 tháng 7 năm 2013 3:15 PM

 

 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã ký Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT (Bộ Giáo dục và Đào tạo) ban hành ngày 4-7, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19-8-2013. Tại điểm a của khoản 1 điều 7 bổ sung đối tượng ưu tiên khi dự thi đại học vào đối tượng 03, gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người hoạt động cách mạng trước ngày 01-01-1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01-01-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng”.

Xin góp đôi lời:

Quy chế thi của các ông

Ký duyêt như thế mà không ngượng à?

Xin hỏi ngài thứ  trưởng Ca

Khi ký không đọc hay là bị say

Cấp dưới nó trình thế này

Mà sao ông nỡ ký ngay được à?

Dân khuyên ông Bùi Văn Ga

Nên về đuổi gà giúp đỡ vợ con

Như vậy còn có ích hơn

Chứ làm lãnh đạo ai còn tin ông?

 

10/07/2013

Thư ký Thời  Đại