Trang chủ » Khúc kha khúc khích

La Viện võ...mồm

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2013 8:46 PM

 
( Tin trên báo) - La Viện, một viên học giả đeo lon Thiếu tướng quân đội khá “nổi” ở Trung Quốc với quan điểm hiếu chiến, theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan mới nói với tờ The Hindu Ấn Độ rằng tranh chấp chủ quyền Biển Đông và Biển Hoa Đông mới thực sự là “mối đe dọa” đối với Trung Quốc…Y còn lớn tiếng đe dọa: “chúng tôi sẽ phải làm một cái gì đó để bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng tôi”?!... Thơ rằng:
.
Cái lão La Viện tướng Tầu
Cũng học theo mốt “diều hâu” Hoa Kỳ!
Võ biền chỉ biết tí ti
To mồm “tả tả”…lão thì hung hăng!...
Khi trợn mắt, lúc nhe răng
Tưởng người ta sợ cái thằng…cực đoan!
“Học giả” mà chẳng khôn ngoan
To mồm bịa đặt nói quàng nói xiên…
Múa may chẳng khác…thằng điên
Lên đài lên báo huyên thuyên la làng…
Rằng Pắc Kin chẳng chịu hàng
Chúng tôi cũng sẽ “phải làm gì đây”...?!
………….
Bà con nhanh ý hiểu ngay
Võ mồm là cái thằng này…he…he!!!...
.
30-06-2013
DL