Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cái "ấy" thế nào ?

Đồ Nôn
Thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2013 8:31 PM

“Cái ấy” thế nào
Hỏi: Chào (Hoa hậu) Hoa Kỳ. Bên Mỹ người ta diễn tả “cái ấy” (của người đàn ông) như thế nào ?
Trả lời: Ở Mỹ người ta gọi là “Người lịch sự”
Hỏi: Tại sao ?
Trả lời: Bởi khi thấy đàn bà thì nó đứng lên.
                                               ( Nguồn TNc)

Vậy có thơ rằng:

HOA KỲ CHÀO THUA

Văn minh như thể Hoa Kỳ
Làm “người lịch sự” chắc gì hơn ta
Mỗi khi thấy bóng đàn bà
Thày chùa, thày giáo, C.A… “đ(c)ứng” liền (*)
Lừa tu, lừa điểm, lừa tiền
Xếp trên, quan dưới…thăng miền “mỏi tay”…
*
Chỉ riêng cái khoản “đ(n)ứng” này
Hoa Kỳ bái phục bậc thày Việt Nam.
                                      ĐỒ NỒN
___
(*) Hà Giang: Hiệu trưởng mua trinh trò và lừa trò bán trinh cho xếp.
Hải Phòng: Thượng sỹ công an có hành vi đồi bại với nhiều nữ sinh huyện Tiên Lãng. Phía nam gần đây kẻ khoác áo tu hành cưỡng dâm bé gái vị thành niên…