Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tắc-xi hành

Hủ Tiếu
Thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2013 5:25 AM

 

Chuyện Thủ tướng Na uy đóng vai xế tăc-xi để vi hành

Hâm như Thủ tướng Na uy
Không đi nhậu nhẹt, lại đi vi hành
Khoác áo công nhân to đoành
Đội lốt tài xế, vi hành tắc xi
Âm thầm đón trả khách đi
Vì chưng làm xế, vân vi nhiều điều
Cái nước tư bản rõ liều
Để quan nhất đẳng liêu biêu ngoài đường
Thế lực thù địch ẩm ương
Nó xin tí tiết, hết đường gần dân
Nước tôi lãnh đạo không đần
Cấp cao hạ phóng, ầm ầm  ngựa xe
Tứ bề chướng rủ màn che
Khẩu hiệu đỏ lòe, nhiệt liệt hoan hô


Gần dân cái kiểu Thủ Na uy
Lăn lội vi hành để làm gì ?
Lòng dân no đói đâu cần biết
Ghế ngồi bảnh chọe, chẳng hề chi

13-8-2013  Hủ Tiếu