Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cần gì !?

Ngân Liên.
Thứ ba ngày 25 tháng 6 năm 2013 4:12 PM

 
Thời đại chạy đua vũ trang
Thơ ta thủng thỉnh ai màng đọc ha !
Cũng không gắn " mác " kim sa
Ngọc len trong đá mong ra ...thị trường !
Hoạ may biến thành kim cương
Quấn quanh cổ, ngực, người thương trầm trồ !
Kẻ ganh tị chớ hàm hồ
Thơ cũng có... thời gian đồ đó nha !
Tư tưởng lớn gặp nhau mà !
Người trẻ không biết chớ ta thì rành
Cắp chi vào nách thơ anh
Cũng không bán được, để dành tặng thôi !
 
Có gì ầm ỉ anh ơi !
Chỉ ta mới biết ta thôi ! Cần gì !?