Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Chùm thơ của Trường Giang

Trường Giang
Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2009 8:05 AM


                             Chúc trâu                                       
                                                                                  
                                       Kỷ Sửu cầm tinh thân phận trâu
                                      Cày bừa vất vả, ngại gì đâu !
                                      Chúc trâu sức vóc luôn cường tráng
                                      Vểnh cặp sừng  cong , quyết cứng đầu  !
                                      Lưng cõng mục đồng vui thổi sáo    
                                      Mặc thây thằng Cuội mải chơi trăng
                                      Chúc trâu  giảm bớt giờ nhai lại
                                       Ngẩng mặt nhìn mây đỡ vẹt răng 
                                       Nghếc tai , trâu hiểu được chăng ,
                                       hay lời ta chúc chỉ bằng số không ???
                                                     

                                              Xuất hành
 
                                      Đầu năm ,mở cuộc xuất hành                                
                                      Dọc ngang phố xá vắng tanh , gió lùa
                                      Ngoan thì  đèo vợ lên chùa
                                      Không ngoan thì lượn quanh hồ ngắm…hoa
                                      Tiếng rằng yêu cảnh thiết tha
                                       Chung quy tạ sự để mà liếc nhau
                                       áo khăn rực rỡ sắc màu
                                       Chưa quen , cứ chúc , cứ chào thành quen
                                       Đâu cần háo hức , đua chen !
                                       Nhẩn nha , nhỏ nhẹ ,làm nên “ Xuất hành”

                                             Phương Mai, mùng Hai tháng Giêng Kỷ Sửu