Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Tóp ten

Vũ Xuân Quản
Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2009 5:43 AM
 

Trong muôn cái lễ vi thiềng
Cái nào meo méo mà thiêng nhất đời ?
Người thì thóc thật tiền tươi
Người thì đảo lưỡi hại người lập công
Có người khúm núm lưng còng
Lon ton theo sếp vòng trong vòng ngoài
Có người vì muốn sếp oai
Thiêu tiền cũng cứ, dẫu ngoài lợi chung
Vi thiềng ngẫm nghĩ cho cùng
Top ten...là cái sẹo chừng nửa gang ?
 
Hà Nộ19h45 26/01/2009i,