Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Giải tỏa cho nhanh, Chập cheng

Trường Giang
Thứ năm ngày 29 tháng 1 năm 2009 8:09 AM
Trường-Giang
 
                    “ Giải tỏa” nhanh cho !

                                Năm mới , niềm vui chưa trọn vẹn
                                Hành lang đường sá vẫn lung tung  :
                                Quảng cáo “dán chui” trông bẩn mắt
                                Quán hàng lấn chiếm , vỉa hè bung
                                 Nghe chướng tai và  đọc tức mắt  :
                                 “Nhà” nọ , “nhà” kia loạn tự phong
                                  Coi thường người đọc ,người nghe quá !
                                  Đài , báo vẫn nuông chiều “quý ông”  !
                                                     
                                  Năm mới , thôi đừng trườn vệt cũ
                                  “ Giải tỏa” nhanh cho , Dân mới thông !
                                           
                      Chập…cheng
 
                        Nước mình tín ngưỡng tự do
                        Nhớ ơn tiên tổ , chăm lo phụng thờ              
                        Nay đang có kiểu mập mờ
                        Bói toán nhảm nhí mà vơ khối tiền
                         Mấy ông hám chức , hám quyền
                        Theo đuôi bà vợ . lập nên điện thờ
                         Mấy tên đệ tử “chạy cờ”
                        Tung tin mập mờ : mộ phát ,danh thăng !!!
                         Chập cheng , cheng chập lăng nhăng
                          Kinh doanh mê tín , bảo rằng : “Tâm linh”!
 
                                                             Phương Mai mùng 4 giêng Kỷ Sửu
                                                                                  29- 1-2009