Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Lì xì

Hoài Xuân
Thứ bẩy ngày 31 tháng 1 năm 2009 2:25 AM

Mùa xuân sinh cái lì xì
Là cái phong bì em biếu cấp trên
Xếp nhận là em rất hên
Nghĩa là xếp đã nhớ tên em rồi
Em vui khi thấy xếp cười
Em mừng khi nhận những lời xếp phê:
“Lần sau đừng thế nữa nghe
Cái kiểu phong bì không đúng lắm đâu!
Rút kinh nghiệm nhé lần sau
Chỗ anh với chú hiểu nhau ...cần gì!”