Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Cảm xúc tất niên

Vũ Hiển
Chủ nhật ngày 25 tháng 1 năm 2009 6:51 PM
                                                    
Vũ Hiển

CẢM XÚC TẤT NIÊN  
Còn khoảnh khắc thôi, sang năm mới 
Ta buồn hay nhân loại  buồn hơn ?
Ở nơi  nào đấy – Ta chưa biết
Riêng ta  - trĩu nặng nỗi buồn riêng…
*
Muốn nói mà sao không thể nói
Muốn cười mà chẳng thể cười to
Cứ “ khúc khích mười câu “ như nén đợi
Một ngày nào đó  sẽ bung ra …
*
Một chân trời mới  - Cuộc đời mới
Ta mới là ta … Thỏa Tự do ! 
 
                                26-01-2009
                       ( Trước giao thừa Kỷ Sửu )