Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Mười câu

Vũ Xuân Quản
Thứ năm ngày 29 tháng 1 năm 2009 7:19 AM

Mười câu khúc khích mặn mòi
Thế là đã lắm còn vòi bao nhiêu ?
Hai câu là phí tình yêu
Kẻ nào hám lạ chớ liều đa mang
Hai câu cảnh báo quan tham
Nếu không tỉnh ngộ ? cáo quan mà về
Hai câu xua đắm cơn mê
Vì dân giữ lấy lời thề giang sơn
Hai câu cho khách văn chương
Văn là cao quý chớ lường gạt nhau...
 
Hà Nội, 15h ngày 28/01/2009