Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Cụ đồ, Thủ tục

Hoài Xuân
Chủ nhật ngày 25 tháng 1 năm 2009 5:20 AM
Cụ đồ

Cụ đồ ơi hỡi cụ đồ
Tại sao cụ chiếm vỉa hè Thủ Đô
Vỉa hè dễ chiếm vậy như?
Xin thưa rằng đấy nguồn thu của phường
Người đi bộ xuống lòng đường
Vỉa hè là để ông phường cho thuê
Gửi xe, nước mía, nước chè
Bán đào, bán quất xuân về cụ ơi!
Còn ai biết chữ mà chơi
Cụ còn viết nữa là tôi xé liền!
 
Thủ tục
 
Hoan hô Dấu ấn Việt Nam
Cuộc thi nhiếp ảnh chứa chan nghĩa tình
Thể lệ mạch lạc phân minh
Người thi nhiệt liệt đồng tình tham gia
Cũng là quảng cáo nước nhà
Cũng là đóng góp món quà  người ngheo (nghèo)
Buồn cho thủ tục tiếp theo
Muốn đi lĩnh giải phải gưi (gửi) chứng mình (chứng minh nhân dân)
Công chứng phường xã đình huỳnh
Nếu không Triện đỏ thì đừng lĩnh giai (giải)

**************
Cuộc thi ảnh Dấu ấn Việt Nam đã đến hồi kết. Bộ Thương Mại yêu cầu những người trúng giải phải gửi bản phô tô CHỨNG MINH NHÂN DÂN có CÔNG CHỨNG của chính quyền địa phương đến Ban tổ chức thì mới được nhận giải.