Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chúc mừng

Trường Giang
Chủ nhật ngày 1 tháng 2 năm 2009 5:47 AM

                                   CHÚC MỪNG
                                Mở cuộc thi “ Mười câu khúc khích”
                                Trannhuong.com càng được yêu thích
                                Bầu bạn Mạng khắp miền gần xa
                                đều nhiệt tình gửi bài tham gia
                                Giải thưởng chính : Vê-En-Lờ-Xê (VLC)
                                Đã “chơi chuột” ,ai ai cũng mê
                                Trúng , không trúng , giải to, giải nhỏ    
                                Câu nệ chi ! “ chuyện bằng con thỏ” !
                                Chúc mừng trannhuong.com , cố lên !
                                Năm nay chắc chắn nhiều điều …hên .                                                         

                      GÓP Ý CHÚT XÍU
 
                                 Thi đợt đầu vậy coi như ổn
                                 Xem thật kỹ , thấy còn lổn nhổn
                                 Giọng trào phúng xen giọng trữ tình                         
                                 Đọc chưa khoái , chưa giãn thần kinh
                                 Thiết nghĩ trannhuong.com xem lại
                                 Đưa “khúc khích” về thuần thể loại
                                  Âu cũng để rèn luyện tài nghề
                                  Làm bạn đọc bật cười thỏa thuê
                                  “ Mười câu khúc khích” say mê
                                  Bởi chơi chưa “đã” ,phải phê thực lòng !
                                                                       Phương Mai,1- 2-2009