Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Tức cảnh đường Xuân

Trần Trương
Chủ nhật ngày 25 tháng 1 năm 2009 5:23 AM

 Trần Trương

Tức cảnh đường xuân
 
Đường kẹt, ngõ kẹt, phố đông
Hà Nội như mớ bòng bong …tít mù
Công an còi toét, còi tu
Đèn xanh, đèn đỏ thầy u coi thường
Ru xuân ngẫu lục tang thương
Quất, đào nghiêng ngả, bốn phương mã hồi
Chị đàng chị, tôi đàng tôi
Bánh chưng, giò, chả tả tơi… xếp hàng
Ngược xuôi, tay xách, nách mang
Điện thoại ríu rít…xuân sang…tắc đường…