Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Cụ Ninh, Xin tí xà phon

Vũ Xuân Quản
Chủ nhật ngày 1 tháng 2 năm 2009 5:43 AM

CỤ NINH

Xa xa nhác thấy Cụ Ninh
Đến gần Cụ mới thình lình vỗ vai
Miệng cười rộng đến mép tai
Mắt lươn đánh võng lộ tài Cụ Ninh
Ngón nghề từ thuở bình sinh
Sếp mà mạt sát lặng thinh Cụ cười
Bạn hơn...Cụ giận tím người
Rình cơ Cụ mớm những lời ác tâm
Lâu nay thiên hạ cóc nhầm
Giầu lên...bởi Cụ âm thầm đảo tên ?

XIN TÝ XÀ PHÒNG...

Năm xưa cả nước còn nghèo
Thạch Sơn cũng chịu gieo neo bần cùng
Nơi đây còn chuyện lạ lùng
Mùa hè nam nữ tắm chung giếng làng
Khép chân bẽn lẽn cô nàng
Xà phòng anh có ? khẽ khàng hỏi xin
Thoạt nghe tôi chẳng dám tin
Chuyện những cô gái hỏi xin xà phòng ?
Kho tàng chuyện kể Phương Đông
Chuyện xin xà phòng có lẽ...top ten...
 
Hà Nội, ngày 31/01/2009.