Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Gian dối, Ối làng nước ôi

Y Phết
Chủ nhật ngày 25 tháng 1 năm 2009 6:57 PM
Y Phết
 
Đài THVN  chiều 23-1 phát phóng sự về ngành Giáo dục đầu tư mua sắm thiết bị học sinh với 1.400 tỷ và đã thu về những thiết... bị chưa dùng đã hỏng, không chuẩn xác, chỉ có tác dụng... để mục trong kho!
 
Đồ dùng thiết bị học sinh!
Trẻ con nó thiệt chứ mình chịu đâu?
Kẻ đặt thầu kẻ trúng thầu
Cùng là cánh hẩu cốt thâu được tiền
Đồ dùng có kiểu có tên
Nếu không dùng được xếp liền vào kho!
Nào ai đếm xỉa mà lo?!
Tiền dân mặc sức "xài" cho thoả lòng
Hàng nghìn tỷ như nước sông
Quyết chống gian dối...nói không ngượng mồm!
23-1-2009

Ối làng nước ôi!
Ối làng ôi! Ối nước ôi!
Làng nước ở đó mà tôi kêu làng?
Dặm trường dở dở dang dang
Đứng ở giữa làng mà thấy vắng hoe
Con gái ra phố "ca ve"
Con trai "cửu vạn" bến xe cực lòng
Người khu công nghiệp miền trong
Năm hết tết đến mà không tiền về
Thôi đành cúng vọng về quê
Tổ tiên thông cảm... tái tê... mà cười!

25-1-2009 (30 tháng chạp Kỷ Sửu)
Y Phết