Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Xuân đến gần

Nguyễn Đăng Minh
Chủ nhật ngày 25 tháng 1 năm 2009 6:54 PM
 
Đã nghe Xuân đến trước nhà
Cành còn e ấp nụ hoa hé cười
Sương còn buốt lạnh tê người
Mây còn vần vũ nặng trời,em ơi
Cảm ơn, cho được làm người
Mà sao lam lũ chơi vơi khôn lường
Tưởng như lạc chốn vô thường
Bốn bề lạnh lẽo tình thương xa vời
Chỉ còn có mỗi em thôi
Để mà hy vọng một chồi lộc Xuân
Nguyễn Đăng Minh