Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Năm Sửu nói chuyện với Trâu

Thi Trần Thư
Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2009 9:44 PM

Trâu ơi ta bảo trâu này
Thời đô thị hoá thì mày chạy đâu
Dù vàng mày cũng thân trâu
Tai mày cũng chẳng ai đâu gảy đàn
Một thời ngoài bắc chợ làng
Thịt mày bôi mỡ chuyển sang thành bò
Xương mày đánh đống thành gò
Thịt mày đốt đuốc chẳng mò được ra
Kỷ sửu năm mới ấy mà
Nhắc mày biết thế Trâu à, Trâu ơi!

Mùng hai Kỷ Sửu