Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Mười câu khúc khích

Anh Chinh
Chủ nhật ngày 25 tháng 1 năm 2009 6:49 PM

 
" Mười câu..." mới thế mà nhanh
Khúc kha khúc khích biến thành niềm vui.
Trang web đầy ắp nụ cười
Chua cay lẫn với ngọt bùi mà yêu.
Được cười, được cảm, được chiều
Được xem tranh đẹp, được điều nghĩa nhân
" Mười câu..." giờ đã quen thân
Mong sao còn nữa, đỡ phần vấn vương.
   Thank you thi sĩ Trần Nhương
   Em mà là nữ, em ... thương bác liền.

       Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2009