Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Văn hóa zô

Hoài Xuân
Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2009 7:31 PM
 

Bây giờ ăn nhậu cũng kỳ
Uống bia uống rượu tức thì kêu:...Zô
Từ ly nhỏ đến cốc to
Từ cô thiếu nữ đến bà trung trung
Từ đàn bà đến đàn ông
Hễ ngồi bàn nhậu là không thể đừng
Mặt tái đến mặt phừng phừng
Mỗi lần nâng lại đùng đùng rằng : Zô...
Cồn càng nhập Zô càng to
Zô...Zô...văn hóa...Ăn...Zô...nước mình