Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Câu khách, Bồn ma

Y Phết
Thứ bẩy ngày 24 tháng 1 năm 2009 4:25 AM
Câu khách
 
Xem ra báo chí nước ta
câu khách hấp dẫn toàn là giật gân
hút trích cướp giết hiếp dâm
rút tít thật hót xa gần đều kinh
với bao nhiêu chuyện lình xình
càng che càng chắn càng phình to ra
còn biết bao chuyện dầy dà
đạo đức xuống cấp thật là trớ trêu
tìm đâu người tốt để nêu?!
cho nên câu khách là điều...ngang nhiên!
20-1-2009

Nước ta có Ô bốn ma

Dân bản tôi nói: Nước Mĩ có Ô ba ma, nước ta có hẳn Ô bốn ma, kém gì nào?
 
Nước Mĩ chỉ có ba ma
Nước ta có hẳn bốn ma cực tài!
Ma Tham nhũng nhiễu tác oai
Ma Quyền hống hách thích sài đồ tây
Ma Cố quen thói cướp ngày
Ma Vị luồn lách ra tay vơ vào
Ma nào cũng muốn ngôi cao
Cả bốn ma ấy ma nào cũng siêu
Nhắn người Mĩ chớ tự kiêu
So đi so lại... ta nhiều ma hơn!
Ngày Obama nhậm chức Tổng thống Mĩ,20-1-2009