Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Phấn đấu

Nguyễn DDức Sơn
Thứ năm ngày 22 tháng 1 năm 2009 9:53 PM
 
 
Hoan hô chủ tịch xã nhà
Vừa dành danh hiệu quê ta được…nghèo
Chạy chọt lên xuống gieo neo
Hồ sơ thủ tục vòng vèo dọc ngang
Một ba năm * thật là sang
Trụ sở bề thế đàng hoàng rất to
Được nâng cấp đường ô tô
Đập tràn , trường học trên cho xây nhiều
Đua nhau phấn đấu lên nghèo
Công trình càng lắm càng nhiều phần trăm .
• Xã thuộc diện nghèo
         theo tinh thần  135 .