Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Chờ xem thế nào

Vũ Hiển
Thứ năm ngày 22 tháng 1 năm 2009 9:47 PM
 
 …                                 
                                  ( Cảm nhận sau TQ-VN 6-1 )
                      Thua  thì  đã  trót thua  rồi
                      Nhưng “ ăn “ sáu-một (6-1) thì ôi không ngờ ! 
                      Việt – Trung tình nghĩa bây giờ 
                      “ Vừa là đồng chí – Vừa là anh em “
                      Thằng “em” mút một que kem 
                      Thằng “anh” sáu chiếc…”nhem nhem chú mày” !
                      Vì  tao , tao cứ  thẳng  tay
                       Còn gì gì đó… chú mày để riêng ! 
                       *
                        Nếu như Trời – Phật linh thiêng 
                        Mỹ Đình gặp lại chờ xem thế nào !
                       
                                                                      22-1-2009