Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Tội gì, Mừng tuổi

Trường Giang
Thứ năm ngày 22 tháng 1 năm 2009 9:42 PM

                             Tội gì…

                                    Mình là dân nước Việt Nam
                                    Mấy nghìn năm sử , vẻ vang giống nòi              
                                     Muốn coi ,mở sách đọc coi
                                     Dòng văn học Việt ngời ngời tinh hoa
                                    Thơ Đường , thơ Pháp , thơ Nga ;
                                    Thơ Hai Cu (Nhật) … đều là ngoại lai
                                     Đọc mà học những điều hay
                                    Tội gì  “cóp” , “ nhái” ,mượn ,vay…buồn cười
                                     Thơ ,văn là nết con người
                                     Văn nhân ngẩng mặt , cả cười mới…siêu    

                         Mừng tuổi
                              
                                       Trannhưong.com đã lên ba
                                        Anh em ,bầu bạn gần xa quây quần
                                       Cuối Chạp , trước lúc sang Xuân
                                       Cảm ơn , mừng tuổi bác Trần mấy câu :
                                       Chưa già , không được “lên râu”
                                       kẻo đàn tố nữ rủ nhau dỗi hờn .
                                       Chữ Tâm sáng giá , xanh rờn
                                      Tiền nong , của nả nào hơn chữ Tình   !   
                                       Muốn gửi tặng nụ cười xinh
                                       Có em nào chịu giúp mình đến trao ?

                                                              Phương Mai , 27 Chạp Mậu Tý