Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Kẻ ăn trộm!?

Trần Trương
Thứ năm ngày 22 tháng 1 năm 2009 9:34 PM
 

 
Tin các báo một số ngân hàng Lớn của nhà nước như Vietcom bank hay ngân hàng đầu tư phát triển VN và cổ phần
Đã tự ý và lén lút thu tiền lệ phí của thẻ tín dụng khi người có thẻ rút tiền ở các máy A T M? Hành động đó khó có mỹ từ nào để che đậy được ,cần phải được gọi đó là  Kẻ ăn trộm!( mỗi lần rút tiền từ thẻ phải mất phí giao dịch 3.300đ )
Tưởng : Đói ăn vụng, túng làm liều
Nhà băng cũng “Lén” ẩn sau  thẻ tiền
Ông cho được phép tự nhiên
Mỗi lần giao dịch trừ liền vài Đô
ÔI cha, cái “phí” mơ hồ
Hay là xoay xở dở trò hại dân?
Máy rút tậm tịt bao lần
Có lần tắc tị, có lần nhầm to
Lo dịch vụ tốt chẳng lo
Chỉ lo “tính toán” xẻo bò để …xơi?!