Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Gấp đôi, Xem tranh

Nguyễn Đức Sơn
Thứ tư ngày 21 tháng 1 năm 2009 3:30 PM

GẤP ĐÔI
Thằng Chỉ đánh lộn thằng Tơ
Vội biếu thầy Lý năm tờ đô xanh
Thằng Tơ cũng rất ma lanh
Đem biếu thầy Lý đô xanh mười tờ
Trên công đường - thầy Lý hô :
Vụ này lẽ phải thằng Tơ phần nhiều
Thằng Chỉ xòe tay ra điều
Năm tờ đô mới biếu chiều hôm qua
Từ mồm thầy Lý phán ra :
Thằng Tơ phần thắng - tính là gấp đôi .
 
 
     XEM TRANH
Xuân vào triển lãm xem tranh
Bức Nuy lắm kẻ vây quanh trầm trồ
Che mình bằng chiếc lá nho
Đùi dài , mông ,ngực vừa to vừa phì
Dùng dằng nửa ở nửa đi
Vẫn còn muốn ngắm nét kỳ , nét duyên
Ngọc ngà như một nàng tiên
Từ bi như Phật đứng thiền hở hang
Bất ngờ vợ kéo sỗ sàng
“Chắc là anh đợi ... lá vàng mùa thu “ ?