Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Mười C...ngắn quá

Vũ Hiến
Thứ tư ngày 21 tháng 1 năm 2009 3:30 PM

 
“ MƯỜI C “…NGẮN QUÁ  !
 
  ( Gửi tặng bác Trần Nhương ) 
Khúc kha khúc khích 
Bị các em …chê
Của anh “ ngắn “ quá
Chỉ có “ Mười C “…*
Trần Nhương cười khề
Thì “ hai mươi “  nhé
Sang năm anh sẽ
“ Kéo” …dài thêm ra …
Vui vui một xí  ( tí ) thôi mà 
Mười “ C “ cũng đủ để ta…” sướng “ rồi !  
                          
   21-1-2009
________________ 
                *     “ C “ viết tắt của :  - Câu 
                                    :  - Centimet = độ dài
                                    :  - Centilit (cc) = dung tích