Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Chùm thơ của Nguyễn Đức Sơn

Nguyễn Đức Sơn
Thứ ba ngày 20 tháng 1 năm 2009 6:14 PM

TIN NHẮN
 
Điện thoại bồ nhắn tin gì ?
Có ba chữ “ Dỗ con đi” rõ ràng
Ơ hay là cái anh chàng
Sao bồ lại nhắn cho nàng dỗ con
Bây giờ em hãy còn son
-A lô ! nhầm máy hay còn đang say ?
- Dỗ con.. cái tổ cha mày
Bà nhắn cho cái tin này - chừa đi
“Đỗ con Đĩ “ cái nhà mi
Hễ còn léng phéng nữa thì tan xương !
 
NGOÁY   SÒ
 
Từ Móng Cái đến Cửa Lò
Những nơi nghỉ mát  nhiều sò huyết tươi
To bằng mấy ngón tay thôi
Mu dầy khép chặt đôi môi khó sờ
Phải dùng tay cậy hờ hờ
Que ngoáy nhè nhẹ cho đờ mu ra
Lửa lò hơ nướng qua loa
Mu vừa mở miệng mang ra nhắm liền
Không chỉ là cánh thanh niên
Sáu mươi tuổi vẫn không kiêng ngoáy sò .
 
BÀ NỘI
 
Năm nay tuổi bốn mươi ba
Thế mà có cháu gọi : bà nội ơi !
Dẫu là bà - vẫn xinh tươi
Đôi mắt lúng liếng , đôi môi đỏ hồng
Cái người thằng cháu gọi ông
Đã già lại yếu bà không bằng lòng
Bà tơ tưởng một ông chồng
Ngày nhanh như chuột , đêm gồng như trâu
Sang năm Kỷ Sửu biết đâu
Bà sinh thằng chú tuổi trâu khỏe cày !?