Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Ngoài và trong

Thi Trần Thư
Thứ ba ngày 20 tháng 1 năm 2009 2:36 PM


Ngoài kia tết đến từ từ
Trong này ta vẫn lừ đừ như không
Ngoài đường kẻ chạy người giong
Trong này ta cứ ung dưng ngồi thần


Ngoài kia nhộn nhịp phố phường
Trong nhà ta vẫn trên giường bốn chân
Ngoài kia đào nở ngoài sân
Biết rằng đã đến… là xuân đến rồi


Ngoài kia nắng rực ấm trời
Đợi đường hết tắc ta thời mới ra.