Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Chúc mừng ông Obama

Vũ Hiển
Thứ ba ngày 20 tháng 1 năm 2009 5:57 PM

                Vũ Hiển       
                      CHÚC MỪNG ÔNG  Ô-BA-MA 
                      Chúc mừng Ông  Ô-Ba-Ma 
                      ( giọng trầm tôi đọc là “ Ồ-Bà-Mà “ thôi )
                      Hôm nay chính thức lên ngôi
                      Bước vào Nhà trắng có bồi hồi không ? 
                      Lộ trình dẫu có gai , chông
                      Bình tâm lèo lái , xin ông đừng…khùng 
                      “ Cái gậy” hãy…cất sau lưng 
                      Còn “ Củ cà rốt “ hãy nâng …quá đầu  *
                      Hòa bình – Hữu nghị  toàn cầu
                      Mừng ông - nâng cốc cạn bầu…rượu ngang ! 
                                                              Việt Nam , 20-1-2009
                                                                          ( Lúc 0h01, giờ GMT)
 
                           __________________________________
 *    Qua nhiều đời TT , nước Mỹ luôn theo đuổi
Chính sách “ Cái gậy và củ cà rốt “ .