Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Cách tân, Biết chăng

Trường Giang
Thứ hai ngày 19 tháng 1 năm 2009 6:45 AM

              
                     “ CÁCH TÂN”!

                                  Có “ nhà thơ” nọ đại tài
                                  Hứng lên , “sản xuất” chục bài một hơi
                               “ Cách tân” nên phải khác đời
                                  Cóc cần tứ tiếc , chả “chơi” tu từ
                                  Không chấm , phẩy – cứ “vô tư”
                                  Chính tả , ngữ pháp  coi như đồ…thừa
                                  Vần vèo thuộc thuở xa xưa
                                  Nay thơ trúc trắc ,mù mờ mới …siêu  
                                  Ai không thích cứ việc kêu
                                  Muốn mau nổi tiếng phải liều … “cách tân”

                         BIẾT CHĂNG ?                                                    

                                    “ Hon đa” , một chiếc …cà tàng
                                 Anh đem bán vội , vì Nàng ,quyết ”chơi”
                                    Đời cần “thóc thật ,tiền tươi”
                                  Nhà in thì cũng toàn người khó khăn
                                     Bạn bầu hiểu nỗi băn khoăn
                                   Đưa cho “vay nóng” một phần lương hưu
                                      Nhờ người “tư vấn” cao mưu
                                   Quyết đem xuất bản để lưu giữ Nàng
                                    Nàng Thơ đỏng đảnh ,mơ màng
                                   Biết chăng xe máy cà tàng đi …tong  ?
                                                                       Phương Mai, 19-1-2009