Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Ma và ma, Cái trò quảng cáo

Y Phết
Chủ nhật ngày 18 tháng 1 năm 2009 5:18 PM

Ma và ma 

 

Ma men sống trong cổ chai

Núi non lảo đảo đền đài ngả nghiêng

Ma xó trong xó bếp thiêng

Đứa nào ăn vụng thì kiềng mặt ra

Ma chơi chấp chới đồng xa

Đêm đêm làm bạn với ma cà rồng

Ma đói ma khát ma sông

Ma đường ma chợ cũng không hại người

 

Kinh nhất ma đất trên đời

Đầu trâu mõm chó chúng xơi tì tì

 

17-1-2009

 

 

Cái trò quảng cáo

 

Cái trò quảng cáo ấy mà!

xấu tốt nào biết đâu là thực hư

chuyện này lẫn lộn công tư

nhà đài nhà báo hình như tội đồ

công chúng như thể bị lừa

người làm quảng cáo nói bừa thăng thiên

trò chơi nhắng nhít kiếm tiền

bao nhiêu năm đã làm phiền người xem

 

nhiều thứ chất lượng lem nhem

trông vào quảng cáo rùm beng chết liền!

 

 

18-1-2009

Y Phết