Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Vẫn là hành nhau, Chuyện thường ngày...

Trần Trương
Thứ năm ngày 8 tháng 1 năm 2009 4:09 AM
 
                                  Vẫn là… Hành nhau!
Tin từ ban tuyên giáo Thành Uỷ Hà Nội: Trong cuộc điều tra XH học về cải cách hành chính của Hà Nội năm 2008,trong số 2000 người đủ các thành phần được hỏi thì có đến hơn 80% số người trả lời không hài lòng với công tác “CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” của thủ đô. Vậy có thơ rằng:
Nghìn năm văn hiến Thủ Đô
Cải cách hành chính chẳng vô lòng người
Khẩu hiệu thì đỏ ngất trời
Thực thi thì quá…Ôi thôi…dở òm
Dân đến vẫn cúi lom khom
Không “THƯA”, không “GỬI” “ăn đòn” như chơi
Bề ngoài  ngon ngọt, nói cười
Bề trong đơn gửi “ngâm” rồi còn… “ngâm”
Ghé tai, quan thích nói thầm
Nhớ nhờ “môi giới” đưa ngầm.. đô la
 
                              
                                        
chuyện thường ngày..
Ở chỗ bán vé máy bay
Nhiều cô xinh xắn mà hay cằn nhằn
Ở nơi uỷ ban nhân dân
Khuôn mặt hờ hững, râu cằm hơi vênh
Còn bao nhiêu nữa Bộ, Ngành
Tham mưu văn bản thường rình hại dân
Có ông cảnh sát đi tuần
Nhiều khi phạt vạ để “cầm”…tí ti…
Ở nơi xét duyệt,chấm thi
Bên ngoài bài vở, “phong bì” ở trong…
                         

Sự Thật là gì?
Sự thật là nói loanh quanh
Ở ta xăng bán giá thành quá cao
Sự thật là ra làm sao
Làmm láo, báo cáo thế nào cũng hay
Sự thật ném đá dấu tay
Sự thật đời sống càng ngày khó khăn
Sự thật là đồng lương tăng
So với sự thật chẳng bằng năm xưa
Mấy ngài quan chức lơ mơ
Mồm nói sự thật nhưng chưa thật lòng..