Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Cười cái con cò

Trần Quốc Việt
Thứ ba ngày 6 tháng 1 năm 2009 4:01 PM

 

Một cười cò có nhiều bồ
Hai cười cò có nhiều ô trên đầu!
Ba cười cò khoái cao lâu
Bỏ con bỏ vợ đi hầu các quan!
Bốn cười cò lắm mưu gian
Xí nghiệp loạn ẩu, cơ quan tanh bành!
Năm cười cò giỏi gian manh
Việc thì bé xíu, xé thành ra to!
Để cho đục nước béo cò
Cò xơi cho béo cò dò đi đâu?

 

Ba thằng cuội

 

Chú Cuội ngồi góc cung Trăng.
Chú thấy buồn quá chú văng xuống trần!
Thế là chú hết độc thân
Chú lấy Thị Hến, Một lần sinh đôi:
( Hai thằng kháu khỉnh tót vời
Giống nhau như đúc cả đuôi lẫn đầu!)
Vợ chồng tần tảo bảo nhau:
-Nuôi con khôn lớn, mai sau cậy nhờ...
Lớn lên - hai gã phất phơ,
Nói dối như... cuội! vật vờ  đời cha!