Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Cán dẹt, Tam Kính

Trường Giang
Thứ năm ngày 8 tháng 1 năm 2009 1:33 PM

 

 

 

                                             “ CÁN DẸT”

 

                                 

                                  “ Sếp” tuyên bố giữa cơ quan :

                                   Đến thăm là quý , đừng mang theo quà !”

                                  “ Sếp ông” căn dặn “sếp bà” :

                                   Quà cáp ai biếu tận nhà , trả ngay !”

                                   “Đệ tử” chuyển đổi  rất hay

                                     Món quà “cán dẹt” : thư tay trao bà

                                    Ông biết , giả vờ mắng bà :

                                 “ Nhận phong bì vậy người ta xầm xì”

 

                                    Bà rằng : “ Trả hết phong bì ,

                                     tôi chỉ  nhận gọn những gì bên trong”  

                              

                                       

                                                       TAM KÍNH

                                                  ( sưu tầm , cải biên )

 

                                -    Kính mời , kính gửi , kính thưa

                                    Trong ba kính ấy , “sếp” ưa kính nào?       

                                 _  Kính thưa  là kính tầm phào

                                     Kính mời , kính gửi ,kính nào cũng hay :

                                     Kính mời là kính ăn ngay

                                     Kính gửi là kính cầm tay làm quà

                                     Về nhà ,ông bảo với bà :

                                  “ Đây là kính gửi cả nhà hưởng chung .

                                     Hưởng rồi ,đừng khoe lung tung ,

                                     Lần sau mất kính ,thiệt chung cả nhà

 

 

                                                                      Phương Mai 24-12-2008